Барлык яңалыклар
Сәясәт
28 октябрь 2021, 13:04

Республика бюджеты турында җәмәгать фикер алышуы үтәчәк

“2022 елга һәм 2023-24 еллардагы план чорына Башкортстан Республикасы бюджеты турында” Башкортстан Республикасы закон проекты буенча җәмәгать фикер алышуын үткәрү турында Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтай Президиумы карары.

Республика бюджеты турында җәмәгать фикер алышуы үтәчәк
Республика бюджеты турында җәмәгать фикер алышуы үтәчәк

Башкортстан Республикасының 2005 елның 15 июлендәге “Башкортстан Республикасында бюджет процессы турында” 205-з санлы Законының 43¹ статьясы һәм Башкортстан Республикасының 2012 елның 4 декабрендәге “Башкортстан Республикасы закон проектларын җәмәгать фикер алышуы турында” 605-з санлы Законына ярашлы, Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтай Президиумы карар итә:

1. Башкортстан Республикасының “2022 елга һәм 2023-24 еллардагы план чорына Башкортстан Республикасы бюджеты турында” закон проекты буенча (арытаба – закон проекты) агымдагы елның 11-17 ноябрендә киңкүләм мәгълүмат чаралары, шул исәптән “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацион челтәрен кулланып, җәмәгать фикер алышуын үткәрергә.

2. Закон проекты текстын 2021 елның 28 октябреннән дә соңга калмыйча Башкортстан Республикасы Рәсми хокукый мәгълүмат интернет-порталында www.npa.bashkortostan.ru һәм Башкортстан Республикасының Дәүләт җыелышы-Корылтайның “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацион челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге карарны, аның 1, 2, 3, 4нче кушымталарын “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацион челтәрендә Дәүләт җыелышы-Корылтайның рәсми сайтында урнаштырырга һәм киңкүләм мәгълүмат чараларында (“Республика Башкортостан”, “Башкортостан”, “Кызыл таң” гәзитләрендә) бастырырга һәм аларны Башкортстан Республикасы Финанс министрлыгының рәсми сайтында урнаштыру өчен министрлыкка җибәрергә.

4. Җәмәгать фикер алышуында Башкортстан Республикасы территориясендә теркәлгән 18 яше тулган Русия Федерациясе гражданнары, Башкортстан Республикасы территориясендә теркәлгән дәүләт властеның федераль органнары, аларның территориаль органнары, сәяси партияләр, башка җәмәгать берләшмәләре һәм оешмалары, киңкүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнаша ала.

5. Закон проекты буенча сораулар һәм дәлилләнгән тәкъдимнәр, искәрмәләр һәм башка фикерләр әлеге карарның 2нче кушымтасы нигезендә, гражданның исем-шәрифен, туган көнен, яшәү яисә теркәлү урынын яисә оешманың, иҗтимагый берләшмәнең (әгәр граждан оешма, иҗтимагый берләшмә вәкиле булса) юридик адресын күрсәтеп, 2021 елның 11 ноябреннән 17 ноябрьгә 18:00 кадәр 450008, Уфа шәһәре, Зәки Вәлиди урамы, 46нчы йорт адресына яисә [email protected] электрон почтасына җибәрүне билгеләргә.

2006 елның 27 июлендәге “Шәхси мәгълүматлар турында” 152 санлы Федераль закон нигезендә җәмәгать фикер алышуында катнашучылар әлеге карарның 3нче кушымтасы формасы буенча үзләре турында шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирә.

6. Закон проекты буенча җәмәгать фикер алышуын үткәрүне оештыру һәм аңа йомгак ясау өчен әлеге карарның 4нче кушымтасы нигезендә эшче төркем булдырырга.

7. Җәмәгать фикер алышуы нәтиҗәләре буенча эшче төркемгә җәмәгать фикер алышуның йомгаклау бәяләмәсен (протокол) әзерләргә һәм аны “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацион челтәрендә Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтайның рәсми сайтында Дәүләт җыелышы-Корылтай утырышында беренче укуда закон проектын тикшерү көненнән дә соңга калмыйча урнаштырырга.

Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтай Рәисе К. Толкачев.

28 октябрь, 2021 ел П-45/3

Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтай Президиумының 2021 елның 28 октябрендәге карарына 1нче кушымта

“2022 елга һәм 2023-24 еллардагы план чорына Башкортстан Республикасы бюджеты турында” Башкортстан Республикасы законы проекты буенча җәмәгать фикер алышуын үткәрү турында мәгълүмат.

Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтай “2022 елга һәм 2023-24 еллардагы план чорына Башкортстан Республикасы бюджеты турында” Башкортстан Республикасы закон проекты буенча (арытаба – закон проекты) агымдагы елның 11-17 ноябрендә киңкүләм мәгълүмат чаралары, шул исәптән “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацион челтәрен кулланып, җәмәгать фикер алышуын үткәрерүе турында хәбәр итә.

Закон проекты тексты Башкортстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми интернет-порталында www.npa.bashkortostan.ru, “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникацон челтәрендә Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтайның рәсми сайтында һәм Башкортстан Республикасы Финанс министрлыгының рәсми сайтындагы "Ачык бюджет” бүлегендә (https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2982/) урнаштырылган.

Җәмәгать фикер алышуында Башкортстан Республикасы территориясендә теркәлгән 18 яше тулган Русия Федерациясе гражданнары, Башкортстан Республикасы территориясендә теркәлгән дәүләт властеның федераль органнары, аларның территориаль органнары, сәяси партияләр, башка җәмәгать берләшмәләре һәм оешмалары, киңкүләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнаша ала.

Закон проекты буенча сораулар һәм дәлилләнгән тәкъдимнәр, искәрмәләр һәм башка фикерләр Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы-Корылтай Президиумының 2021 елның 28 октябрендәге № П-45/3 “2022 елга һәм 2023-24 еллардагы план чорына Башкортстан Республикасы бюджеты турында” Башкортстан Республикасы Законы проекты буенча җәмәгать фикер алышуын үткәрү турында” карарының (арытаба – Президиум карары) 2нче кушымтасы формасы буенча, гражданның исем-шәрифен, туган көнен, яшәү яисә теркәлү урынын яисә оешманың, иҗтимагый берләшмәнең (әгәр граждан оешма, иҗтимагый берләшмә вәкиле булса) юридик адресын күрсәтеп, 2021 елның 11 ноябреннән 17 ноябренә (18 сәгатькә) кадәр 450008, Уфа шәһәре, Зәки Вәлиди урамы, 46нчы йорт адресына яисә [email protected] электрон почтасына җибәрелергә мөмкин.

2006 елның 27 июлендәге “Шәхси мәгълүматлар турында” 152 санлы Федераль закон нигезендә җәмәгать фикер алышуында катнашучылар Президиумның 3нче кушымтасы формасы буенча үзләре турында шәхси мәгълүматларны эшкәртүгә ризалык бирә.

Сораулар, тәкъдимнәр, искәрмәләр һәм башка фикерләр эчтәлеге җәмәгать фикер алышу темасына туры килергә тиеш. Закон проекты буенча сораулар, тәкъдимнәр, искәрмәләр һәм башка фикерләр билгеләнгән таләпләргә туры килмәү факты ачыкланганда һәм (яисә) җәмәгать фикер алышуында катнашучы дөрес булмаган мәгълүмат биргән очракта, ул каралмаячак.

Автор:Алсу Нуриманова
Читайте нас в